• آدرس کارخانه : اردبیل – شهرک صنعتی – شرکت تولیدی صنعتی آرتا باتری 
  •  تماس با دفتر : 33419524-045
  • 09141505479  مهندس سلمانزاده
  • artabattery97@gmail.com
  •  artabattery.com