شرکت تولیدی صنعتی آرتا باتری اردبیل که با برند ” آوز باتری ” ثبت گردیده است با مطالعه نیاز بازار باتری ایران، اقدام به ارایه ی راه حل های مناسب، در زمینه تولید و توزیع انواع باتری نموده است. کیفیت و خدمات پس از فروش، همواره از اهداف مورد توجه این شرکت است.برند آوز باتری در دو سال متوالی به عنوان فعالترین شرکت توزیع باتری در کشور بوده است.