آوز باتری اولین تولید کننده باتری خودرو در اردبیل – با به کار گیری دانش فنی محققین در تولید باتری خودرو، توانسته کیفیتی مناسب در تولیدات خود داشته باشد و این به شما مصرف کننده اطمینان خاطر را می دهد تا با خودروی خود استارت مسافرت های طولانی را بزنید.