انواع باتری خودرو های سنگین 70 آمپر به بالا

باتری خودرو، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : 75 الی 100  آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ): ۲۰ × ۱۸ × ۲۸  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع اسید شارژ و سیلد را میتوان نصب کرد.   انواع خودرو […]

باتری خودرو با آمپر 70

باتری خودرو، انواع مناسب دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت ( V ) آمپرساعت : 70 آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ): ۲۰ × ۱۸ × ۲۸  سانتی متر ( CM ) نوع باتری: هر دو نوع اسید شارژ و سیلد را میتوان نصب کرد.   انواع خودرو سازگار با […]

باتری خودرو آمپر 66

انواع باتری خودرو مناسب برای  مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت (V) آمپر ساعت : 66 آمپر حداکثر فضا برای باتری (طول×عرض×ارتفاع) : ۲۳ × ۱۸ × ۲۶  سانتی متر (CM) نوع باتری : هر دو نوع اسید شارژ و سیلد را میتوان نصب کرد. باتری خودرو – سازگار با خودرو های زیر […]

60 آمپر (APH)

انواع باتری های مناسب برای خودرو دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت : 60 آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۱۹ × ۱۸ × ۳۵  سانتی متر (CM) نوع باتری: هر دو نوع اسید شارژ و سیلد را میتوان نصب کرد.   انواع باتری خودرو سازگار  با […]

50 آمپر (AH)

باتری های خودرو مناسب برای ماشین دارای مشخصات زیر است : ولتاژ : ۱۲ ولت (V) آمپرساعت : 50 آمپر (AH) حداکثر فضا برای باتری ( طول×عرض×ارتفاع ) : ۲۳ × ۱۸ × ۲۶  سانتی متر (CM) نوع باتری: هر دو نوع اسید شارژ و سیلد را میتوان نصب کرد. باتری خود رو های : […]